Phần thưởng cho sự chịu đựng gian khổ chính là những kinh nghiệm bạn thu được.

Aeschylus

 
 
 
Chuyện Gia Đình
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Hoàng Anh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Chuyện Gia Đình Chuyện Gia Đình - Nhiều Tác Giả