Trong mỗi khó khăn đều ẩn chứa một cơ hội.

Albert Einstein

 
 
 
Chuyện Đời Tự Kể Chuyện Đời Tự Kể - Nhiều Tác Giả