Hoài nghi là một tên phản bội, bởi nó khiến bạn sợ hãi không dám liều mình, vì thế bạn đánh mất cơ may thành công của mình.

William Shakespeare

 
 
 
Chúa Tàu Kim Quy
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Thu Hiền
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Chúa Tàu Kim Quy Chúa Tàu Kim Quy - Hồ Biểu Chánh