There are very few people who are not ashamed of having been in love when they no longer love each other.

Francois

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Chú Chó Shiloh
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Ngọc Minh
Dịch giả: Xuân Nguyễn
 

Chú Chó Shiloh Chú Chó Shiloh - Phyllis Reynolds Naylor