Khi phải chống chọi với những thử thách của cuộc sống, bạn đừng vội nản lòng. Bởi đó là cơ hội tốt để những khả năng tiềm ẩn trong bạn có dịp được phát huy.

S. Young

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Chú Chó Shiloh
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Ngọc Minh
Dịch giả: Xuân Nguyễn
 

Chú Chó Shiloh Chú Chó Shiloh - Phyllis Reynolds Naylor