Love at first sight is often cured by a second look.

Love is sweet when it’s new, but sweeter when it’s true.

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Chú Bé Biệt Động
Tác giả: Cửu Thọ
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Hướng Dương
 

Chú Bé Biệt Động Chú Bé Biệt Động - Cửu Thọ