From my point of view, a book is a literary prescription put up for the benefit of someone who needs it.

S.M. Crothers

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Chú Bé Biệt Động
Tác giả: Cửu Thọ
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Hướng Dương
 

Chú Bé Biệt Động Chú Bé Biệt Động - Cửu Thọ