Khi phải chống chọi với những thử thách của cuộc sống, bạn đừng vội nản lòng. Bởi đó là cơ hội tốt để những khả năng tiềm ẩn trong bạn có dịp được phát huy.

S. Young

 
 
 
Chim Họa Mi Lại Hót
Tác giả: Trần Kim Trắc
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Đặng Võ Tuấn
 

Chim Họa Mi Lại Hót Chim Họa Mi Lại Hót - Trần Kim Trắc