Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Chim Họa Mi Lại Hót
Tác giả: Trần Kim Trắc
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Đặng Võ Tuấn
 

Chim Họa Mi Lại Hót Chim Họa Mi Lại Hót - Trần Kim Trắc