Fiction reveals truths that reality obscures.

Jessamyn West

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Chiếc Cầu Định Mệnh
Thể loại: Kinh Dị
Người đọc: Nhiều Tác Giả
 

Chiếc Cầu Định Mệnh Chiếc Cầu Định Mệnh - Nguyễn Ngọc Ngạn