Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

 
 
 
Chén Trà Tri Ân Thầy Cô
Người đọc: Thảo Nguyên
Dịch giả: Hà Hải Châu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Chén Trà Tri Ân Thầy Cô Chén Trà Tri Ân Thầy Cô - Nhiều Tác Giả