Meditation can help us embrace our worries, our fear, our anger; and that is very healing. We let our own natural capacity of healing do the work.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
Cha và Con Gái
Thể loại: Thiếu Nhi
Người đọc: Hướng Dương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Cha và Con Gái Cha và Con Gái - Nhiều Tác Giả