Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

 
 
 
Các Nữ Doanh Nhân Việt Nam Các Nữ Doanh Nhân Việt Nam - Lê Minh Quốc