Books are immortal sons deifying their sires.

Plato

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Các Nữ Doanh Nhân Việt Nam
Tác giả: Lê Minh Quốc
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Ngọc Hân
 

Các Nữ Doanh Nhân Việt Nam Các Nữ Doanh Nhân Việt Nam - Lê Minh Quốc