Trở ngại càng lớn, chiến thắng càng huy hoàng.

Moliere

 
 
 
Bùi Giáng - Thi Sĩ Kì Dị
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Hướng Dương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Bùi Giáng - Thi Sĩ Kì Dị Bùi Giáng - Thi Sĩ Kì Dị - Trần Đình Thủ