A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Author Unknown

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Bổn Phận Và Trách Nhiệm
Tác giả: Sưu Tầm
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Khuyết Danh
 

Bổn Phận Và Trách Nhiệm Bổn Phận Và Trách Nhiệm - Sưu Tầm