We read to know we are not alone.

C.S. Lewis

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Bỉ Vỏ
Tác giả: Nguyên Hồng
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bá Trung
 

Bỉ Vỏ Bỉ Vỏ - Nguyên Hồng