From my point of view, a book is a literary prescription put up for the benefit of someone who needs it.

S.M. Crothers

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Bỉ Vỏ
Tác giả: Nguyên Hồng
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bá Trung
 

Bỉ Vỏ Bỉ Vỏ - Nguyên Hồng