Americans like fat books and thin women.

Russell Baker

 
 
 
Bí Mật Giữa Tôi & Thằn Lằn Đen
Tác giả: Lý Lan
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Nguyễn Hồng Phúc
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Bí Mật Giữa Tôi & Thằn Lằn Đen Bí Mật Giữa Tôi & Thằn Lằn Đen - Lý Lan