We don’t believe in rheumatism and true love until after the first attack.

Marie E. Eschenbach

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Bí Mật Giữa Tôi & Thằn Lằn Đen
Tác giả: Lý Lan
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Nguyễn Hồng Phúc
 

Bí Mật Giữa Tôi & Thằn Lằn Đen Bí Mật Giữa Tôi & Thằn Lằn Đen - Lý Lan