Biển lặng không làm nên những thủy thủ tài giỏi.

Tục ngữ châu Phi

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Bảo Tàng Và Di Tích
Thể loại: Hồi Ký
Người đọc: Ngọc Lan
 

Bảo Tàng Và Di Tích Bảo Tàng Và Di Tích - Đinh Thị Thanh Thúy