Có người biết cách biến những trở ngại trong cuộc đời mình thành những bệ phóng, nhưng cũng không ít người lại biến chúng thành những viên đá chắn lối đi.

R. L Sharpe

 
 
 
Bảo Tàng Và Di Tích
Thể loại: Hồi Ký
Người đọc: Ngọc Lan
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Bảo Tàng Và Di Tích Bảo Tàng Và Di Tích - Đinh Thị Thanh Thúy