Nguồn gốc của thiên tài là nguồn gốc của nhiệt huyết.

Benjamin Disraeli

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Bảo Tàng Và Di Tích
Thể loại: Hồi Ký
Người đọc: Ngọc Lan
 

Bảo Tàng Và Di Tích Bảo Tàng Và Di Tích - Đinh Thị Thanh Thúy