Vấn đề không phải ở chỗ bạn đang gặp khó khăn mà chính ở chỗ bạn xem khó khăn là một vấn đề.

Theodore Rubin

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Báo Oán Oan Tình
Thể loại: Kinh Dị
Người đọc: Nam Phong
 

Báo Oán Oan Tình Báo Oán Oan Tình - Lê Hoàng Nguyễn