Think of all the beauty still left around you and be happy.

Anne Frank, Diary of a Young Girl, 1952

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Báo Oán Oan Tình
Thể loại: Kinh Dị
Người đọc: Nam Phong
 

Báo Oán Oan Tình Báo Oán Oan Tình - Lê Hoàng Nguyễn