When you're young, you want to do everything together, when you're older you want to go everywhere together, and when you've been everywhere and done everything all that matters is that you're together.

Unknown

 
 
 
Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Người đọc: Hướng Dương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Bạch Mã Khiếu Tây Phong Bạch Mã Khiếu Tây Phong - Kim Dung