Đừng để tâm đến thất bại mà chỉ nên nhìn vào những sai sót của mình.

Ngạn ngữ châu Phi

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Athenaise
Tác giả: Kate Chopin
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Barbara Klein
 

Athenaise Athenaise - Kate Chopin