A book must be an ice-axe to break the seas frozen inside our soul.

Franz Kafka

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Athenaise
Tác giả: Kate Chopin
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Barbara Klein
 

Athenaise Athenaise - Kate Chopin