The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them.

Mark Twain, attributed

 
 
 
Anh Hùng Xạ Điêu
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Người đọc: VOV Giao Thông
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Anh Hùng Xạ Điêu Anh Hùng Xạ Điêu - Kim Dung