Letting go means to come to the realization that some people are a part of your history, but not a part of your destiny.

Steve Maraboli

 
 
 
Anh Hùng Xạ Điêu
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Người đọc: VOV Giao Thông
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Anh Hùng Xạ Điêu Anh Hùng Xạ Điêu - Kim Dung