Biển lặng không làm nên những thủy thủ tài giỏi.

Tục ngữ châu Phi

 
 
 
An Lạc Từng Bước Chân
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Hướng Dương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.An Lạc Từng Bước Chân An Lạc Từng Bước Chân - Thích Nhất Hạnh