Những trận chiến lớn nhất chính là những trận chiến trong tâm trí chúng ta.

Jameson Frank

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Albert Einstein - Con Người Vĩ Đại
Tác giả: Mã Quang Phục
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Ngọc Minh
Dịch giả: Nguyễn Văn Ái
 

Albert Einstein - Con Người Vĩ Đại Albert Einstein - Con Người Vĩ Đại - Mã Quang Phục