Love is a puzzle posed by the emotions and not likely to be solved by reason.

Anon

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
A Pair of Silk Stockings
Tác giả: Kate Chopin
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Barbara Klein
 

A Pair of Silk Stockings A Pair of Silk Stockings - Kate Chopin