Hãy biến vết thương lòng thành những bài học có ý nghĩa.

Oprah Winfrey

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
A Pair of Silk Stockings
Tác giả: Kate Chopin
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Barbara Klein
 

A Pair of Silk Stockings A Pair of Silk Stockings - Kate Chopin