Người không đủ can đảm để mạo hiểm thì sẽ không gặt hái được gì trong cuộc sống.

Muhammad Ali

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
5 Tuần Trên Khinh Khí Cầu
Tác giả: Sa-muel Fergusson
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Ngọc Minh
Dịch giả: Trọng Thảo
 

5 Tuần Trên Khinh Khí Cầu 5 Tuần Trên Khinh Khí Cầu - Sa-muel Fergusson