The walls of books around him, dense with the past, formed a kind of insulation against the present world and its disasters.

Ross MacDonald

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
5 Tuần Trên Khinh Khí Cầu
Tác giả: Sa-muel Fergusson
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Ngọc Minh
Dịch giả: Trọng Thảo
 

5 Tuần Trên Khinh Khí Cầu 5 Tuần Trên Khinh Khí Cầu - Sa-muel Fergusson