I've never known any trouble that an hour's reading didn't assuage.

Charles de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu, Pensées Diverses

 
 
 
 
Bóng Ngày
Tập thơ Từ Kế Tường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ngày mở ra đầy nắng
Ấm áp bàn tay anh
Trước dòng sông yên lặng
Lời sóng cũng vô âm
 
Chim hót trong vườn cũ
Nhớ một người xa xăm
Hoa trái mùa xanh nụ
Đường cỏ dấu chân thầm
 
Bên sông gà gáy vọng
Điểm vào hơi gió trưa
Ai phất tay áo rộng
Kịp xua lá sang mùa
 
Lòng quạnh gửi trời quê
Qua mấy đường mây trắng
Liêu xiêu một nẻo về
Thương quá chân cầu vắng
 
Đời quá bước trở chiều
Tóc phai vai áo nhạt
Ánh mắt người trông theo
Rượi vàng hoa cúc đất
 
Tay buông sợi nắng ngày
Bay theo trời tưởng nhớ
Còn lại nhánh heo may
Hút vào tim đá vỡ
 
Bóng ngày rồi đi mất
Anh với dòng sông trôi
Mưa qua tay lất phất
Đủ lạnh một chỗ ngồi.