Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy.

Thich Nhat Hanh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Mưa Êm Trôi
Sáng tác: Tuấn Thành
Ca sĩ: Nguyên Khang
Lời nhạc Nguyên Khang: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Chiều nay mây đen sao đến sớm
Ngõ vắng anh đi trên đường về
Có thấy buồn hơn ???
 
Giọt mưa êm trôi như nước mắt
Ướt tóc, ướt hết bờ vai
Mưa từng giọt buồn
Làm sao xóa hết những giấc mơ
Ðã cho ta từng ngày thương nhớ
 
Rồi mai ai đi qua con phố
Nhớ đến cơn mưa êm ngày nào
Bỗng thấy buồn hơn
 
Giờ đây bao cơn mưa có đến
Cũng chỉ để nỗi buồn dâng lên nhiều thật nhiều
Làm anh nhớ con phố mưa bên ai
Bây giờ xa quá
 
Một ngày buồn lại về trên phố
Có tiếc nhớ biết bao cũng đành
Cũng đành thôi nhớ thương thật nhiều
 
Gọi thì thầm kỷ niệm đang đến
Có tiếng khóc lắng trong cõi lòng
Khi mùa mưa đến trong hồn anh
 
Chiều nay mây đen sao đến sớm
Ngõ vắng anh đi trên đường về
Có thấy buồn hơn ???
 
Giọt mưa êm trôi như nước mắt
Ướt tóc, ướt hết bờ vai
Mưa từng giọt buồn
Làm sao xóa hết những giấc mơ
Ðã cho ta từng ngày thương nhớ
 
2.
Rồi mai ai đi qua cơn phố
Nhớ đến cơn mưa êm ngày nào
Bỗng thấy buồn hơn
 
Giờ đây bao cơn mưa to đến
Cũng chỉ để nỗi buồn
Dâng lên nhiều thật nhiều
Làm anh nhớ con phố mưa bên ai
Bây giờ xa quá
 
Một ngày buồn lại về trên phố
Có tiếc nhớ biết bao cũng đành
Cũng đành thôi nhớ thương thật nhiều
 
Gọi thì thầm kỷ niệm đang đến
Có tiếng khóc lắng trong cõi lòng
Khi mùa mưa đến trong hồn anh
 
Một ngày buồn lại về trên phố
Có tiếc nhớ biết bao cũng đành
Cũng đành thôi nhớ thương thật nhiều
 
Gọi thì thầm kỷ niệm đang đến
Có tiếng khóc lắng trong cõi lòng
Khi mùa mưa đến trong hồn anh.