Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội.

J. Sidlow Baxter

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Don't Panic
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Coldplay
Lời nhạc Coldplay: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bones sinking like stones
All that we've fought for
Homes, places we've grown
All of us are done for
 
We live in a beautiful world
Yeah we do
Yeah we do
We live in a beautiful world
 
Bones sinking like stones
All that we've fought for
Homes, places we've grown
All of us are done for
 
We live in a beautiful world
Yeah we do
Yeah we do
We live in a beautiful world
 
We live in a beautiful world
Yeah we do
Yeah we do
We live in a beautiful world
 
Oh all that I know
There's nothing here to run from
Cause here
Everybody here's got somebody to lean on


Trình bày: Coldplay

by グエン ウエン