Nothing is worth reading that does not require an alert mind.

Charles Dudley Warner

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Come Back Home
Sáng tác: Vũ Cát Tường
Lời nhạc Vũ Cát Tường: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
hông giờ sáng đi qua, em đã ngủ chưa
Anh vẫn thức đêm nay, nhìn lá cành đan tay.
Anh vẫn biết đôi khi, anh chẳng nói được gì để giữ chân em ở lại những lúc trong anh cơn giận đang lớn.
 
Oh baby come back home
Tại chính anh chẳng hiểu được mình đã làm gì sai
Chẳng ngờ được mình đã nói gì tổn thương em.
Oh baby come back home
Cần một cái ôm giờ một mình nằm trên chiếc giường trống
Giờ một mình nhìn bốn bức tường không hơi ấm trong lòng.
 
Năm giờ sáng đi qua em đã dậy chưa, đồng hồ reo anh bỗng giật mình và nhắn vài dòng tin.
Em yêu một sáng tốt lành
Anh đang nhớ em nhiều
Vẫn biết tin em đã đọc
Sao không cho anh đôi lời hồi âm.
 
Hôm nay anh đã biết mình sai
Làm em bước đi, nước mắt chia cho cả hai
Tìm kiếm nơi đâu một người
Tìm kiếm nơi đâu một người hiểu thấu anh.