Cơ hội luôn đến vào lúc bạn không ngờ nhất.

Khuyết danh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ai Trở Về Xứ Việt
Sáng tác: Phan Văn Hưng
Lời nhạc Lâm Thúy Vân: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ai trở về xứ Việt
Nhắn giùm ta, người ấy ở trong tù
Nghe đâu đây vang giọng hờn rên xiết
Dài lắm không? Đằng đẳng mấy mùa thu
 
Ai trở về xứ Việt
Thăm giùm ta, người ấy ở trong tù
Cho ta gởi một mảnh trời xanh biếc
Thay giùm ai, màu trời âm u.
 
ĐK:
Các bạn ta ơi, bao giờ được thả
Đến bao giờ ăn được bát cơm tươi
Được lắng nghe, tiếng chim cười
Đến bao giở đến bao giờ
 
Các bạn ta ơi, bao giờ được thả
Đến bao giờ ăn được bát cơm tươi
Được lắng nghe, tiếng chim cười
Đến bao giở đến bao giờ
 
Người bạn tù ơi, ta không quên đâu!
Nhớ hôm xưa, nhìn đôi tay cùm xích!
Hàng song thưa, chia cách vạn tình Ngâu!
Ai tra tấn? Nghe lòng đau kim chích!
 
(1) Ai trở về xứ Việt
Cho ta gởi về, theo một ít Tự Do
Tự Do, Tự Do và nhiều lắm
Đến cửa ngục tù
Chia bớt chút buồn lo
 
(2) Ai trở về xứ Việt
Nhắn giùm ta người ấy ở trong tù
Ta sẻ về đón ở cửa âm ụ
Đời sẻ đẹp mùa Xuân hồng biết mấỵ
Dù ngoài kia, mây có trĩu mùa Thu.