For friends... do but look upon good Books: they are true friends, that will neither flatter nor dissemble.

Francis Bacon

Tác giả: Akira Toriyama
Tập 54
Hi Vọng Cuối Cùng
 
 
--- 132 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->Click vào đây để xem các trang còn lại
Truyện Tranh Truyện Tranh - Akira Toriyama