Nguồn gốc của thiên tài là nguồn gốc của nhiệt huyết.

Benjamin Disraeli

Tác giả: Akira Toriyama
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 1
Bulma và Songokuu
 
 
--- 29 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Akira Toriyama