Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

Tác giả: Akira Toriyama
Tập 19
Học Trò Của Thượng Đế
 
 
--- 131 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->Click vào đây để xem các trang còn lại
Truyện Tranh Truyện Tranh - Akira Toriyama