Books serve to show a man that those original thoughts of his aren't very new after all.

Abraham Lincoln

Tác giả: Akira Toriyama
Tập 19
Học Trò Của Thượng Đế
 
 
--- 131 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->Click vào đây để xem các trang còn lại
Truyện Tranh Truyện Tranh - Akira Toriyama