The oldest books are still only just out to those who have not read them.

Samuel Butler

Tác giả: Akira Toriyama
Tập 19
Học Trò Của Thượng Đế
 
 
--- 131 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->Click vào đây để xem các trang còn lại
Truyện Tranh Truyện Tranh - Akira Toriyama