Sometimes the dreams that come true are the dreams you never even knew you had.

Alice Sebold

Tác giả: Akira Toriyama
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 18
Ngọc rồng bị cướp
 
 
--- 14 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Akira Toriyama