Trên mỗi ngọn núi đều có những lối đi mà khi đứng dưới thung lũng, bạn không thể nhìn thấy được.

James Rogers

Tác giả: Ryu Geum Chel
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 30
 
 
--- 25 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Ryu Geum Chel