Nguồn gốc của thiên tài là nguồn gốc của nhiệt huyết.

Benjamin Disraeli

Tác giả: Ryu Geum Chel
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 8
 
 
--- 21 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Ryu Geum Chel