Truyện mới chưa có ảnh bìa
Cập nhật sau mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

 
Chương - Bìa
7 -
56 -
4. Tang Ca
4 -
35 -
404 -
494 -
41 -
124. Ba Ba
54 -
77 -
62 -
57 -
40 -
77 -
143 -
29 -
55 -
220. Bán Dực
44 -
49 -
106 -
171 -
36 -
457 -
204 -
47 -
329 -
343. Thục Phi
111 -
54 -
55 -
361. Giam Cầm
52 -
149 -
374. Ác Hán
501 -
22 -
15 -
62 -
30 -