Tùy chỉnh cho iSach

Lưu ý
1. Nếu bạn không rõ mình đang làm gì thì làm ơn thoát ra ngay. Thay đổi không đúng cách có thể làm cho font chữ/giao diện lạ kỳ không đọc được!!!
2. Những thay đổi bên dưới này chỉ áp dụng cho trình duyệt bạn đang sử dụng. Khi bạn truy cập trên thiết bị/trình duyệt khác, bạn phải thiết lập lại.
3. Thay đổi có hiệu lực tức thì, isach sẽ tự động lưu lại khi bạn chọn.
4. Để truy cập vào trang này.
- MOBILE: Menu->Đăng Nhập->Tùy Chỉnh hoặc Menu->Tên Tài khoản>Tùy Chỉnh Beta
- DESKTOP: Menu->Trợ Giúp->Tùy Chỉnh iSach
5. Muốn khôi phục lại tình trạng ban đầu (trừ chế độ mobi/desktop), bạn có thể clear browser's cache
Chọn chế độ hiển thị
Máy tính
Mobile
Chọn cỡ chữ
8pt
9pt
Cỡ chữ mặc định (10pt)
11pt
12pt
13pt
14pt
15pt
Chọn font chữ
Font mặc định (Trebuchet,Verdana,Arial)
Arial, Helvetica, sans-serif
Gadget, sans-serif
"Comic Sans MS", cursive, sans-serif
Charcoal, sans-serif
"Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif
Tahoma, Geneva, sans-serif
"Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif
Verdana, Geneva, sans-serif
"Courier New", Courier, monospace
"Lucida Console", Monaco, monospace
Kết quả mẫu
Sáng nay, tất cả chúng tôi khi đến trường đều rất khoái, bởi vì chúng tôi sẽ chụp chung cả lớp một bức ảnh mà với chúng tôi sẽ là một kỷ niệm rồi đây chúng tôi sẽ nâng niu suốt cả cuộc đời, như lời cô giáo đã nói với chúng tôi. Cô cũng nói chúng tôi khi đến lớp người phải sạch sẽ và đầu tóc phải gọn gàng.
Với cái đầu bôi đầy sáp bóng tóc, tôi bước vào sân trường....


QUAY VỀ TRANG CHỦ