Tác giả: Rick Riordan
Thể loại: Tiểu Thuyết
Biên tập: Nguyễn Hà An
Số chương: 12 - chưa đầy đủ
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1266 / 9
Cập nhật: 2016-11-21 01:13:08 +0700
Download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
Xem thông tin ebook
 
The Lightning Thief The Lightning Thief - Rick Riordan The Lightning Thief