Tác giả: Rick Riordan
Thể loại: Tiểu Thuyết
Nguyên tác: The Lost Hero
Dịch giả: Thiên Tứ
Biên tập: Nguyễn Hà An
Số chương: 56 - chưa đầy đủ
Phí download: 7 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1725 / 23
Cập nhật: 2017-06-14 10:04:40 +0700
Download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
Xem thông tin ebook
 
Người Anh Hùng Mất Tích Người Anh Hùng Mất Tích - Rick Riordan Người Anh Hùng Mất Tích