Thể loại: Khoa Học
Nguyên tác: Death By China
Biên tập: Hải Trần
Up bìa: Hải Trần
Số chương: 19 - chưa đầy đủ
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 7926 / 341
Cập nhật: 2016-02-25 09:20:42 +0700
Download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
Xem thông tin ebook
 
Chết Dưới Tay Trung Quốc Chết Dưới Tay Trung Quốc - Peter Navarro & Greg Autry Chết Dưới Tay Trung Quốc