Tác giả: Thương Nguyệt
Thể loại: Kiếm Hiệp
Nguyên tác: Thương Hải
Biên tập: Dung TL
Up bìa: Thao Pham
Số chương: 17 - chưa đầy đủ
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 0 / 4
Cập nhật: 2023-08-10 19:11:44 +0700
Download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
Xem thông tin ebook
 
Biển Cả Biển Cả - Thương Nguyệt Biển Cả