Tác giả: Steven Weinberg
Thể loại: Khoa Học
Nguyên tác: The First Three Minutes
Biên tập: Ngo Van Hung
Up bìa: Ngo Van Hung
Số chương: 11 - chưa đầy đủ
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1307 / 28
Cập nhật: 2018-04-08 04:15:43 +0700
Download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
Xem thông tin ebook
 
Ba Phút Đầu Tiên Ba Phút Đầu Tiên - Steven Weinberg Ba Phút Đầu Tiên