Tác giả: Haruki Murakami
Thể loại: Tiểu Thuyết
Nguyên tác: 国境の南、太陽の西 (South of the Border, West of the Sun)
Dịch giả: Cao Việt Dũng
Biên tập: Gió
Số chương: 16
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 8426 / 758
Cập nhật: 2015-09-11 21:06:51 +0700
Download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
Xem thông tin ebook
 
Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời - Haruki Murakami Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời