Tác giả: Aziz Nesin
Up bìa: Ho ngoc hai
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2566 / 46
Cập nhật: 2015-01-09 21:30:30 +0700
Download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
Xem thông tin ebook
 
Chát Xình Chát Chát Bùm Chát Xình Chát Chát Bùm - Aziz Nesin Chát Xình Chát Chát Bùm