Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 582 / 3
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
Xem thông tin ebook
ãnh đạo là quá trình dẫn dắt và tác động lên mọi người thông qua việc phát triển các đặc điểm hoặc kỹ năng tiêu biểu. Khả năng lãnh đạo có thể được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, như: trong quân đội, trong trường học, lĩnh vực kinh doanh cũng như chính trị... Và nhà lãnh đạo xuất sắc là người biết lưu lại 7 dấu chân vĩ đại nhất.
1. Có một tầm nhìn: Bạn cần có một tầm nhìn về những gì mà bạn muốn thực hiện, và nơi nào mà bạn muốn tổ chức của mình đi tới. Tạo ra một tầm nhìn mất nhiều thời gian và thu thập các ý tưởng từ những người khác trong tổ chức (có thể là gián tiếp). Bạn cũng có thể sử dụng một nhóm nhỏ để đưa ra phác thảo.
2. Có đầu óc lanh lợi: Bạn cần có khả năng học hỏi một cách nhanh chóng và thích nghi với những thay đổi mới. Sự lanh lợi có nghĩa là bạn có thể "thích ứng" với môi trường mới, do đó, bạn có thể tận dụng được các ý tưởng và những bước phát triển mới. Điều này có thể giúp bạn giảm bớt chi phí và có được các kết quả tốt hơn.
3. Có kế hoạch chiến lược: Một kế hoạch chiến lược giống như bản đồ chỉ đường để bạn có thể đi tới nơi mà bạn muốn. Điều đó cần tới kỷ luật và sự cần cù giống như bạn làm những công việc khác. Bạn quyết định xem ai đóng vai trò gì và giúp đỡ những người đó thực hiện các nhiệm vụ của mình bằng cách cung cấp quá trình đào tạo cần thiết và tiếp theo.
4. Giữ tập trung: Sự tập trung giúp bạn đạt tới những đỉnh cao trong khả năng lãnh đạo. Việc đánh giá các kết quả và điều hành các nguyên tắc được tuân thủ như thế nào được thông qua việc tập trung này. Một cách thức tuyệt vời trong việc giữ tập trung chính là luôn luôn theo sát và xem xét tầm nhìn của mình với ham muốn "phải thực hiện cho bằng được".
5. Kiên trì: Kiên trì là đức tính cần thiết đối với tất cả lãnh đạo. Bạn phải có khả năng đối phó một cách hiệu quả với các vấn đề khi chúng nảy sinh. Luôn có những chướng ngại vật trên các mục tiêu của bạn. Những chướng ngại vật đó tốt nhất nên được xem như là một thứ bàn đạp - thứ cần thiết cho việc phát triển cao hơn và tiến gần hơn tới tầm nhìn của bạn.
6. Nhất quán: Bạn phải kiên định trong bất kể các giá trị hoặc nguyên tắc mà bạn thực hiện. Điều này đơn giản có nghĩa là bạn không thể bị chệch hướng hoặc thậm chí thay đổi cái mà bạn đã thực hiện. Kiên định là một biện pháp hữu hiệu để giúp bạn đạt được tầm nhìn.
7. Khiêm nhường: Khiêm nhường là đức tính vô cùng quan trọng đối với việc bạn học hỏi từ chính sai lầm của bản thân và của người khác. Cách tuyệt vời nhất để nhận được phản hồi là khi bạn có khả năng lắng nghe những lời bình luận, những gợi ý và nhận định các khu vực có vấn đề khó giải quyết. Kinh nghiệm này giúp cho bạn đưa ra những thay đổi hợp lý và đạt được sự thấu suốt giá trị.
Bằng việc sử dụng các kỹ năng lãnh đạo, bạn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc và tài ba. Và bằng cách trở thành lãnh đạo, bạn có thể lưu lại "dấu chân" của mình trên "biển cát" của thời gian.
Theo Lãnh Đạo
7 dấu chân trên "biển cát" thời gian 7 dấu chân trên "biển cát" thời gian - Cẩm Nang Nghề Nghiệp