Người không đủ can đảm để mạo hiểm thì sẽ không gặt hái được gì trong cuộc sống.

Muhammad Ali

 
 
 
 
 
 
 
 
Bài Học Đầu Tiên Bài Học Đầu Tiên - Trần Thị Hông Hạnh