Books are a uniquely portable magic.

Stephen King

Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Bài hát theo vần
 
Tác giả theo vần
 
There's a place that I keep deep inside me
It can trigger my mind
All along I knew it has been with me
Since I was just a child
 
I just summon power within my soul
(Hallo) Spaceboy, you're sleepy now [second time Hallo]
Your silhouette is so stationary
You're released but your custody calls
And I want to be free
 
Don't you want to be free
Take this night and make it something special
And let me be so bold, to ask for your ear
Take this place and fill it with your presence
And we will wait, wait for you right here
 
This is all I have
Đời tôi vẫn thấy thiếu ánh sáng khi ngày nhẹ trôi
Lòng tôi vẫn thấy thiếu bóng mát khi tình chưa tới
Thiếu nắng chiếu lóng lánh ấm áp nên còn tối tăm
Còn băng giá như mùa đông tuyết rơi.
 
Tình yêu vẫn mãi mãi thấp thoáng cho lòng khao khát.
What is so rare as a day in June?
'Till now we have never been told
The old question's answered by one that is new
What is so rare, dear, as you?
So rare, you're like the fragrance of blossoms fair
Tình đôi ta nay đổi thay còn giây phút để bỡ ngỡ
Nói chi câu biệt ly em với anh
Người ra đi sao đành quên ngày bên tôi bao mộng mơ
Chút hương hoa tàn phai tôi với người
 
Khi xưa nhìn mây tôi với anh cùng thề nguyền
Gió ơi đem tình về mau
Trái tim chờ đã bạc màu
Ai đưa ai đón đường dốc đầy vơi còn gió tôi
 
Gió bay nhiều vào lòng tôi
Gió bao nhiêu để thôi nhung nhớ
It's getting near dawn,
When lights close their tired eyes.
I'll soon be with you my love,
To give you my dawn surprise.
I'll be with you darling soon,
I'll be with you when the stars start falling.
No sense pretending it's over/Hard times just don't go away,
You've got to take that chip off your shoulder/It's time you open up, have some faith
Nothin' good ever comes easy/All good things come in due time (yes it does)/
You've gotta have something to believe in/I'm telling you to open your mind (hee-eee-eee)
Chorus: You've gotta put your heart on the line, if you want to make it right/
You've got to reach out and try. Gotta put your heart on the line, if you want to get it right/Gotta put it all on the line.
Found myself today singing out your name,
You said I'm crazy,
If I am I'm crazy for you.
 
Sometimes sitting in the dark wishing you were here
Turns me crazy,
Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF http://isach.info