Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
138
64
288
184
127
105. The Smile
108
109. Ngày Về
68
114. Lang Phi
76
117. Máu Tình
88
120. Em Và Anh
36
52
14
642
176. Hoa Lửa
128
182. Hồ Đồ
53
183. Lỗ Ái
140
186. Siêu Sao
295
195. Thủ Hộ
212
108
102
234. Lột Xác
203
35
252. Im a Devil
50
256. Mật thê
10
404
120
296. Hận Thù
55
494
318. Ẩn Đế
106
366. Khất Phu
36
12
28
46