Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội.

J. Sidlow Baxter

 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
288
184
14
113. Hồ Đồ
53
35
175. Mật thê
10
404
494
281. Khất Phu
36
12
28
46
63
317. Tam Sơ
51
386
376. Ba Ba
54
245
77
61
391. Cô Độc
30