Trở Lại
Tác giả: Hồ Dzếnh
Tập Thơ Hồ Dzếnh epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(les roses comme avant palpitent, comme avant ...)
VERLAINE
 
Trời trong đến nỗi không mây
Cây im đến nỗi bóng đầy mặt sân
Tôi về giữa xứ bâng khuâng
Nghe thơ lục bát reo vần nhớ xưa
 
Chạy dài lớp bí dàn dưa
Vẳng nghe dấu cũ hồn mơ đường tàn
Mộng lòng xây giữa nhân gian
Một gian nhà nhỏ mấy giàn trầu không
 
Những người tôi vẽ chưa xong
Thi nhau trên bức bình phong méo đầu
Phẳng lì ngõ trước ao sau
Đêm đêm cá đớp trăng sầu đêm đêm
 
Con người tôi gọi bằng em
Nhớ tôi nhưng cũng thành duyên lâu rồi
Mộng tàn nước chảy mây trôi
Tôi lui hồn lại nhưng đời đã xa