Thơ Sầu Rụng
Tác giả: Lưu Trọng Lư
Tập Thơ Lưu Trọng Lư epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Vừng trăng từ độ lên ngôi.
Năm năm bền cũ em ngồi quay tơ.
Để tóc vướng vần thơ sầu rụng,
Mái tóc buồn thơ cũng buồn theo.
Năm năm tiếng luạ xe đều...
Những ngày lạnh rớt, gió vèo trong cây.
Nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay,
Mùi hương hàng xóm bay đầy mái đông.
Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng,
Thời gian lặng rót một dòng buồn tênh.