Thờ Ơ
Tác giả: Hồ Dzếnh
Tập Thơ Hồ Dzếnh epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Rừng ở trưa hè ngủ giấc mơ
Bên rừng suối chảy chậm như giờ
Trong "hươn" cô gái Lào quay chỉ
Liếc mắt nhìn người khách lạ qua
 
Bên cô ông lão ngồi đan giỏ
Cậu bé đang mài lại lưỡi dao
"Quéo" rụng ngoài sân từng quả một
Buồn theo liếp cửa nhẹ len vào
 
Thấy khách vào nhà cô đứng lên
Mời bình nước lạnh rồi điềm nhiên
Quay tơ, ông lão ngồi đan giỏ
Cậu bé mài dao, quả rụng thềm
 
Uể oải lên đường khách lại đi
Lòng bùi ngùi tiếc phút chia ly
Nhưng cô Lào vẫn ngồi nơi cũ
Không muốn và không bận nghĩ gì
 
Óc khách suy tìm cảnh lặng yên
Lạnh lùng quá đổi của người bên
Mà sao đời khách, tâm tư khách
Không chút thờ ơ giống cảnh trên?